top of page

Çift Terapisi / İlişki / Evlilik

Daha Sağlıklı, Daha Mutlu Bir Siz


Son zamanlarda kendinizi moralsiz hissediyor, hiçbir şeyden keyif alamıyor musunuz? Bir uzmandan yardım alma zamanı gelmiş olabilir. Çift Terapisi seanslarımız, danışanlarımızın hayatlarının en karmaşık ve zorlu durumlarına karşı dahi olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olur.

EVLİLİK ÖNCESİ VE SONRASI BEKLENTİLER ;

Evlilik ve Çift danışmanlığı, çiftlerin ilişkilerindeki çeşitli sorun ve tıkanıklıkları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık hizmetidir. Çiftlere yönelik yapılan bu danışmanlık hizmetinde iletişim kurma, çatışma çözme, farklılıkları uzlaştırabilme ve sağlıklı tartışma becerileri kazandırma amaçlanmaktadır. Yapılan bu danışmanlık hizmeti, ilişkide yaşanan pek çok krizin çözülmesi ve ilişkinin onarılmasına hizmet ettiği gibi, devam etmesi mümkün olmayan ilişkilerin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesine de yardımcı olabilir. İlişkilerde yaşanan zorluklar karşılıklı etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Evlilik ve Çift danışmanlığı hizmetinde amaç,

ilişkide hatalı tarafı bulmak değil, yaşanan sorunu tanımlamaya çalışarak iki tarafın da bu sorunun oluşumundaki rolünü ortaya çıkarmak, çiftin gerçekte birbirine ne anlatmak istediğini bulmaktır. Böylece yaşanan sorunlarla ilgili daha gerçekçi çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmaktır. Yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlara göre; mutlu olan çiftlerin hastalık oranları düşmekte ve bağışıklık sistemleri güçlenmektedir. İlişkilerinde mutluluğu yakalayabilen çiftlerin ömürleri uzamakta mutsuz evliliklerde ise çocuklarda psikolojik problemlerin görülme olasılığı artmaktadır. İlişki, bakım ve özen ister. Eşler/partnerler ilişkide mutlu olma ve mutlu kalabilme niyetini alarak ilişkileri için çaba harcamalıdır. İlişkiye gereken özen gösterilmediğinde başta çocuklar olmak üzere, çiftler ayrı ayrı çok olumsuz etkilenmekte ve bu etkiler çok uzun yıllar sürmektedir.

Evlilik ve Çift danışmanlığı,

Evliliğin/ilişkinin her aşamasında alınabilecek bir hizmettir. Özellikle sorunlar çok büyümeden destek alınması, ilerleyen süreçte çıkabilecek sorunları ve krizleri önleyici niteliktedir. Evlilik/ilişki uzun süre ihmal edilirse ve olumsuz deneyimler ne kadar çok olursa sağlıklı, mutlu bir ilişki kurma ve ilişkilerin devam etme olasılığı o oranda azalmaktadır. Hastalıklarda erken teşhisin hayatı kurtarması gibi evliliklerde de sorunlara erken müdahale etmek ve önlem almak, devam edebilecek ilişkileri kurtarabilir ve ileride yaşanacak birçok acının ve onarımı zor olabilecek kötü olayların yaşanmasını engelleyebilir.

Evlilik ve Çift Danışmanlığında Temel İlkeler

 Evlilik ve Çift danışmanlığında temel hedef, ilişkiyi sağlıklı ve güvenli bir ilişki haline getirmektir. Bu nedenle çiftlerle çalışılırken hatalı ya da suçlu aranmaz. Var olan sorunu çözmek için iki tarafın da sorumluluğu alması sağlanır.

 Evlilik ve Çift danışmanı, avukat ya da hâkim değildir. Kimin haklı kimin haksız olduğuna karar vermez. Çiftlerin haksızlık duygularını neden hissettiklerini anlamaya çalışır.

 Evlilik ve Çift danışmanı taraf tutmaz.

 Her iki tarafın da kendini güvende ve anlaşılmış hissetmesini ve çiftlerin birbirlerinin psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini amaçlar.

Evlilik ve Çift Danışmanı Şu Temellerden Hareket Eder:

1. Çiftler birbirinin uzmanı olmalıdır.

2. Birbirini iyi tanıyan çiftler, birbirlerini memnun etmeyi ve sakinleştirmeyi bilmelidir.

3. Günlük hayatları yoğun olan çiftler, bağlantıda kalabilmek için uyuma ve uyanma vakitlerinde ritüeller yaratmalıdır.

4. Çiftler, hayatta birbirlerinin ilk başvurduğu kişiler olmalıdır.

5. Çiftler, hayatlarındaki başka meselelerle uğraşırken( kendi aileleri, arkadaşlar, iş, sosyal hayat vb) önceliğin her zaman eşi/partneri olduğunu hissetmeli ve bunu da eşine/partnerine hissettirmelidir.

6. Çiftler, beraber yaşamaya devam etmek istiyorlarsa, iyi kavga edebilmeyi öğrenmelidir.

7. Çiftler, göz teması kurarak herhangi bir anda aşkı yeniden alevlendirebilir.

8. Çiftler, birbirlerinin stresini azaltıp, sağlığını daha iyi tutabilir. Evlilik Öncesi Danışmanlık Evliliğe hazırlık sürecinde; ileride oluşabilecek krizlerin önlenmesi ve sağlıklı temeller üzerine evliliğin oturtulması amacıyla, çiftlere verilen bir danışmanlık hizmetidir.

Evliliğin ilk yılları riskli dönemler olduğu için bu yıllarda evlilik yara alırsa ilişkinin onarılması daha zor olmaktadır. Eşler birbirlerini tanıma ve birbirlerine uyum sağlama sürecinde oldukları için krizlere ve sorunlara karşı toleransları daha azdır. Oluşabilecek problemleri önceden konuşmak, evlilik süreci ve sağlıklı ilişki kurma konusunda danışmanlık almak riski en aza indirmektedir.


Evlilik kurumu özen ve bakım isteyen bir kurumdur. Bu sebeplerden dolayı; evlilik öncesi danışmanlık hizmeti, evlilik öncesinde bütün çiftlere önerilmektedir. Evlilik ve Çift Terapistinin/Danışmanının Nitelikleri ‘Aile ve Çift Terapisti’ unvanına sahip olmak için; Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet Uzmanlığı ve Tıp Doktorluğu lisanslarına sahip olan uzmanların, en az 500 saat eğitim ve klinik süpervizyon almaları gerekmektedir.


Amerika ve Avrupa’da Aile ve Çift Terapileri kurallarına bağlı olarak öngörülen standartlar vardır ve bu standartlara uygunluk söz konusu olduğunda Aile ve Çift Terapisti unvanına sahip olarak terapilere danışmanlık yapılabilir. Pakua Psikoloji ve Gelişim Akademisi bünyesinde bulunan uzmanlar Aile ve Çift Terapileri kurullarınca belirlenen standartlara tam uygunluk göstererek Aile ve Çift Terapisti unvanını almışlardır. Evlilik ve Çift Danışmanlığında Kullanılan Yöntemler Evlilik ve Çift danışmanlığında kullanılan pek çok farklı yöntem ve teknik mevcuttur.


Pakua Psikoloji ve Gelişim Akademisi'nde çalışan evlilik ve çift terapisi uzmanları, Psikobiyolojik yaklaşım (PACT) başta olmak üzere, İmago çift terapisi, sistem yaklaşımı gibi çok çeşitli kuram ve ekollerden yararlanmaktadır. Bu kuramlara göre; eş, bir bağlanma nesnesidir; güvenli bağlanmada problem yaşayan kişiler, ilişkilerinde daha çok sorun yaşamaktadır.


Çiftlerle çalışırken temel amaç, çiftlerin birbirlerini tetiklemelerini azaltarak, güvende hissettikleri bir ilişki kurmalarına yardımcı olmaktır. Sıklıkla Belirtilen Başvuru Nedenleri İletişim kopukluğu Anlaşılmama ve tıkanma hissi Yoğun ve kırıcı tartışma ve kavgalar Aldatma/aldatılma Kıskançlık, güvensizlik Haksızlığa uğrama duygularını çok yoğun hissetme Çatışmaları birlikte çözümleyememe İlişkide mutsuzluk Öfke patlamaları Cinsel problemler İlgisizlik ve kopukluk Ayrılık isteği İlişkilerinin çocukları olumsuz etkilediğini düşünme Aile meseleleri Ayrıca çift terapisinde ilişki üzerine çalışıldığı için, bu yöntem farklı ilişki biçimlerinde de uygulanmaktadır. İlişki Danışmanlığı, birbiriyle çatışma yaşayan en az iki insanın etkileşimini değiştirmek için düzenlenmiş bir danışmanlık hizmetidir. Tarafların sorunlarını doğru tanımlamalarını, birbirlerini doğru anlamalarını, ortak hedeflerine hizmet edecek çözümlerde uzlaşmalarını sağlar. Bu bağlamda; iş ortakları, kardeşler, gelin-kaynana ilişkisinin tarafları gibi etkileşim içinde bulunmak durumunda olan

kişiler bu hizmetten yararlanabilir.

Siz de hayata güzel tarafından bakmayı öğrenmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

bottom of page