top of page

Kişisel Gelişim Kurumsal Eğitim

 Daha Sağlıklı Bir Gelecek

Kişisel gelişim için davranış haritaları

- Güvenli davranış geliştirme(Hayır diyemiyorum)

- Fark yaratmak

- Bireysel motivasyonu beslemek

- Enerji ve zaman yönetimi

- Öfkemi yönetebilirim

- Duygularımızı nasıl yönetiriz

- Etkin beden dili kullanma

- Analitik problem çözme

- Yaratıcı problem çözme

- Zor insanlarla başa çıkma

- Stres yönetimi ve farkındalık

- Tükenme ve önlem alma ve başetme

- İleri iletişim becerileri

- Düşüncelerimiz hayatımızı nasıl etkiler

 

KİŞİSEL GELİŞİM NOTLARI

 

İş Yaşamında Profesyonellerin Sıklıkla Karşılaştığı Sözlü İletişim Biçimleri :

Dil ve İyi Konuşmacıda Aranan Nitelikler

Resmi ve Gayri Resmi Durumlarda Telefon Kullanımı

Dinleme Becerileri

Etkili dinlemeyi engelleyen bazı faktörler aşağıda sıralanmaktadır

Konuşma Becerileri: Açıklık, Hacim, Ses Tonu, Acillik, Mesajı Alma, Dil Kullanımı Sözsüz İletişimin (Beden Dilinin) Özellikleri, Vücut Dili Jest ve Mimikler Duruş, Postür, Oturuş, Ayaklar El ve Kol Hareketleri Yüz İfadesi ve Mimikler Gözler ve Göz Kontağı Baş Hareketleri Kişisel Mesafe

Proksemik Dokunma Haptik:

Uygun ve Uygun Olmayan Durumlar Tokalaşma - El Sıkışma İstem Dışı Jestler Giyim-Kuşam Kodları Kendini Yönetme Becerileri Planlama Becerileri Zaman Yönetimi İletişim Becerileri Temel Değerlere Sahip Olma İş – Özel Yaşam Dengesi ve Mutluluk İş Stresini Yönetmek İşyerinde Kişisel Yönetim

İşverenler Hangi Becerileri Bekler ve Neden?

Güvenilir Olmak - Güven Tesis Etmek Başarı Duygusuna Sahip Olmak Amaç Belirlemek ve Bir Amaç İçin Çalışmak Kendine Güvenmek – Öz Güven Başkalarına Güven Duymak Takım Çalışması Yapabilmek Kurumsal İtibara Katkı Yapmak Kendinden Motivasyonlu Olmak Daha Az Stresli Olma - İyimser Olma İşe Anlam Verebilme İnanç ve Mücadele Gücüne Sahip Olmak ve Başarının Peşinden Koşturmak Değişime Açık ve Esnek Olmak Zor İnsanlarla İletişim Kurabilmek Duygusal Zekaya Sahip Olmak Başkalarıyla Empati Kurabilmek Kuşak Farklılıklarını İyi Yönetebilmek Etkili Karar Verebilmek Karşıdakini İkna Edebilmek İşyerinde Görevler-Faaliyetleri Zamanında Bitirmede Kendini Yönetme Becerilerini Kullanabilmek Yönetsel Görevler Müşterilere Hizmet İşleri Önemliden-Önemsize Sıralama Kendini Yönetme Becerilerini Gözden Geçirme Duyguların Kontrolü Öfkeyi Kontrol Edebilmek Uyuşmazlıkların Yönetimi Kötü Performans

 

Durumunun Özellikleri:

Hangi Becerilerin Eksikliği İşlerin Aksamasına Neden Olur, Kaygılar İletişim Engelleri Dil ve Anlatımdan Kaynaklanan Engeller Beden Dili Engelleri Kültürel Engeller Zaman Baskısı Kalıplaşmış Düşünceler – Kalıp yargılar Ön Yargılar Karşıdakini Suçlamak Savunucu İletişim Başkasını Değiştirme Çabası Erken Yargılama (Sonuç Fırlatması)

Yapmak Akıl Okumak İş Yaşamında Başarı İçin Profesyonel Davranış Eğitimi:

Olumsuz iş davranışlarını olumluya değiştirmenin yollarını öğrenmek Davranış değişikliğini sağlamada pekiştirenlerin rolünü anlamak Amaç belirlemek Uzun vadeli aksiyon planı hazırlamak ve uygulamaya sokabilmek Duyguları yönetmek Kendi içinde sağlıklı iletişim kurabilmek Kendini tanımak ve kişisel farkındalığı artırmak Değişime açık olmak Stresle etkili olarak baş edebilmek İşine anlam ve değer verebilmek Zaman yönetimi etkili şekilde yapabilmek Motivasyon düzeyini yükseltebilmek

İş yaşamında uyuşmazlıkları daha etkili şekilde yönetebilmek İletişim Becerileri Eğitimi:

İş yaşamında profesyonellerin sıklıkla karşı karşıya kalabileceği sözlü iletişim biçimlerini bilebilmek Dil ve iyi konuşmacıda aranan nitelikleri bilmek Resmi ve gayri resmi durumlarda telefon kullanımını bilmek Dinleme becerilerini geliştirmek Konuşma becerilerinden olan; açıklık, hacim, ses tonu, acillik, mesajı alma, dil kullanımını geliştirmek Sözsüz iletişimin özelliklerini bilmek Sözsüz iletişimin unsurlarından; vücut dili, jest ve mimikler, duruş, postür, oturuş, el ve kol hareketleri, yüz ifadesi ve mimikler, gözler ve göz kontağı, baş hareketleri konularını geliştirmek Etkili iletişimi tamamlayan; kişisel mesafe, giyim-kuşam, fiziksel iletişim araçları ve aksesuarlar ve dokunma konularında uygun olan-olmayan durumları incelemek

Kendini Yönetme (Öz Yönetim) Becerileri Eğitimi: Planlama becerilerine sahip olmak Zaman yönetimi etkili olarak yapabilmek İş stresini yönetebilmek Amaç belirlemek ve bir amaç için çalışmak Kendine güvenmek ve özgüveni geliştirmek Takım çalışması yapabilmek Kurumsal itibara katkı yapmak Kendinden motivasyonlu olmak İnanç ve mücadele gücüne sahip olmak ve başarının peşinden koşturmak Değişime açık ve esnek olmak Zor insanlarla iletişim kurabilmek Duygusal zekaya sahip olmak Başkalarıyla empati kurabilmek Kuşak farklılıklarını iyi yönetebilmek Etkili kararlar verebilmek Karşıdakini ikna edebilmek Duyguları ve öfkeyi kontrol edebilmek

Problem Çözme Becerileri Eğitimi:

İş yaşamında karşılaşılabilecek problemleri bilmek İş yaşamındaki problemleri çözebilmeyi anlamak Bir problemin çözümü için takımdaki diğerleriyle iletişim kurabilmek Takım Çalışması Eğitimi: Bir takımın üyesi olabilmek Bir takım içerisinde yüksek performansla çalışabilmek Farklı kişilerin takıma getirdiği farklı deneyim ve özellikleri tanımlayabilmek Liderlik Becerileri Eğitimi: Astlarıyla iyi ilişkiler kurmak, astlarına destek olmak ve yönlendirme sağlamak Proaktif olmak Astını problem çözme konusunda cesaretlendirmek Dayanıklılığı geliştirmek Yetki devrini kullanabilmek İnisiyatif kullanmak Emir-direktif verebilmek Etki alanına odaklanmak Geribildirim almak ve vermek Yaratıcı gerilim yaratmak Kendini geliştirmek Takım üyelerini motive etmek Takımda işleri organize etmek Kendi kişisel becerilerin ve özelliklerinin farkında olmak Kendi kişisel gelişimini gözden geçirmek Kendi güçlü yanlarını ve gelişmeye açık yanlarını belirlemek Diğerlerine liderlik geliştirici fikirlerini sormak ve almak

bottom of page